POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI ?

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Z naszych usług skorzystać może każda osoba fizyczna, każdy przedsiębiorca oraz każdy podmiot posiadający osobowość prawną. W przypadku osób prywatnych umowa może być zawarta z osobami, które ukończyły 21 lat i posiadają prawo jazdy od minimum roku.
 • Nie. W żadnym wypadku nie przeraża nas zła historia kredytowa Wnioskodawcy. Oczywiście badamy BIK i KRD jednak zaległości typowe nie są dla nas przeciwskazaniem do zawarcia umowy wynajmu. Jednak jeśli okaże się, że Wnioskodawca wcześniej wynajmował samochód w innej firmie lub wypożyczalni samochodów wówczas możemy poprosić o wpłatę lub zwiększenie depozytu a w skrajnych przypadkach odrzucić wniosek.

  Jeśli Twoje zobowiązania widoczne w BIK, BIG czy KRD są pozostałością po trudnych czasach, po kredytach lub pożyczkach – nie będzie to dla nas przeszkodą w zawarciu umowy z wnioskodawcą.

 • Finansujemy samochody osobowe i dostawcze o masie całkowitej do 3.5 tony. Klient może wybrać samochód z naszej oferty samochodów, które już posiadamy w swojej flocie, wybrać samochód spośród współpracujących z nami salonów takich marek jak Renault, Mercedes, BMW, Land Rover i Dacia.

  Klient może także wskazać dowolny nowy samochód z dowolnie wybranego salonu . Warunkiem jest aby samochód był nowy, bez przebiegu oraz bez wad.

  Nie finansujemy samochodów używanych i starszych niż 1 rok, chyba że pochodzą one z naszej floty. 

 • Decydując się na usługę wynajmu długoterminowego, w celu wyliczenia kosztów rat, konieczne jest określenie ilości pokonywanych rocznie kilometrów. Maksymalny limit na całą umowę może wynieść 200 000 km. Im mniejszy deklarowany roczny przebieg, tym niższa rata. Wynika to z faktu szacowanego zużycia pojazdu.
 • Umowa wynajmu może być zawarta na okres od 6 do 60 miesięcy, przy czym maksymalny limit kilometrów w momencie zakończenia umowy nie może przekroczyć 200 tys. km.
 • W przypadku przekroczenia deklarowanego limitu kilometrów, naliczane są dodatkowe opłaty z tytułu tzw. „nadbiegu”. Stawki te są określane już na etapie prezentacji oferty, dlatego też, warto deklarować faktyczny przebieg.

  Standardowa stawka za każdy kilometr ponad limit to 0,75 zł netto

 • Standardowo w naszej ofercie w racie wynajmu zawarte są :

  • rata finansowa
  • pakiet serwisowy (przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta wraz z materiałami)

  Do raty mogą być doliczone dodatkowe usługi, takie jak: serwis mechaniczny pojazdu, ubezpieczenie komunikacyjne, usługa door-2-door, pakiet opon, samochód zastępczy i assistance czy inne dodatkowe elementy, np. jak flotowa karta paliwowa lub abonament radiowy.

  Wszelkie dodatkowe wymagania klient określa we wniosku .

 • Umowa wynajmu nie obejmuje paliwa do pojazdu, płynu do spryskiwaczy, specjalnych olejów, dodatków uszlachetniających, płynów typu AD Blue, mycia pojazdu, czyszczenia z zewnątrz i wewnątrz, garażowania, opłat parkingowych i autostradowych, kosztów związanych z naruszeniem przepisów drogowyc
 • Tak, serwis pojazdu może być zapewniony przez wynajmującego. Należy pamiętać, iż pojazdy w wynajmie długoterminowym muszą być serwisowane w Autoryzowanych Stacjach Obsługi i każdorazowo potrzeba serwisowania pojazdu wymaga poinformowania strony Wynajmującej.
 • Każdy pojazd w wynajmie długoterminowym musi posiadać ważną polisę OC i Autocasco w całym okresie trwania umowy.

  Ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje pakiet OC i Autocasco od szkody całkowitej i kradzieży. Dodatkowo, ubezpieczenie może zostać rozszerzone o ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

  W wariantach ubezpieczenia Autocasco, wynajmujący może określić udział własny w szkodzie komunikacyjnej, czyli kwotę, jaką będzie zobowiązany opłacić finansującemu w przypadku wystąpienia zdarzenia. Udział własny może wynosić od 0 do 1000 zł.   

  Dodatkowo, należy zadeklarować także franszyzę integralną, czyli kwotę, do której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę- szkody poniżej określonej wartości nie będą podlegać ochronie ubezpieczeniowej. Wysokość franszyzy integralnej może wynosić od 0 do 1000 zł.

  eśli pojazd uległ wypadkowi lub kolizji drogowej, zalecane jest w pierwszej kolejności zawiadomienie policji. Dotyczy to kolizji drogowej z udziałem innego uczestnika ruchu, zwłaszcza jeśli nie jesteśmy w stanie ustalić osoby odpowiedzialnej za szkodę, uzyskać od sprawcy oświadczenia sprawcy i nie ma świadków zdarzenia, są poszkodowani, pojazd jest znacznie uszkodzony, a także kiedy istnieje podejrzenie, że zostało popełnione przestępstwo.

  W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej należy niezwłocznie zgłosić się do strony Wynajmującej i poinformować o zaistniałym zdarzeniu. W zależności od stopnia uszkodzenia pojazdu zostanie stwierdzona szkoda częściowa lub całkowita.

  O fakcie stwierdzenia szkody całkowitej lub utraty pojazdu pisemnie informuje instytucja finansująca. Podstawą jest wcześniejsze zawiadomienie policji i finansującego. Potwierdzenie wystąpienia zdarzenia nastąpi po otrzymaniu przez instytucję finansującą orzeczenia o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa w sprawie utraty pojazdu lub otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela, lub potwierdzenia przez instytucję finansującą nieopłacalności naprawy uszkodzenia. Dalsza procedura postępowania jest zależna od procedury finansującego.

 • Tak, pojazd w wynajmie długoterminowym po zakończeniu trwania umowy może zostać wykupiony za cenę, która została określona na umowie w dniu jej zawarcia.
 • Tak, istnieje możliwość rozwiązania umowy, jednak wiąże się to z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat.
 • Po zakończeniu umowy wynajmu, pojazd może zostać wykupiony przez wynajmującego lub zwrócony do firmy Wynajmującej
 • Po zakończeniu umowy najmu, Wynajmujący wyznacza termin zwrotu pojazdu. Procedura odbywa się w siedzibie Wynajmującego. Należy zwrócić wszelkie dokumenty i elementy dodatkowego wyposażenia pojazdu, które zostały przekazane (wszystkie komplety kluczyków, dowód rejestracyjny, karta paliwowa- jeśli została wydana, akcesoria i książka gwarancyjna). Pojazd podlega ocenie stanu technicznego i ewentualnych szkód, zgodnie z Przewodnikiem Zwrotu Pojazdu. Na tym etapie następuje również rozliczenie z przebiegu, który został zadeklarowany na umowie.
 • Przewodnik Zwrotu Pojazdu to instrukcja stosowana przez naszą firmę, przygotowana przez Polski Związek Wynajmu Długoterminowego Pojazdów oraz Rzeczoznawców. Zawiera on szczegółowy opis zasad poprawnego użytkowania pojazdów oraz podstawę do rozgraniczenia normatywnego i ponadnormatywnego zużycia pojazdu.  

  Przewodnik jest dostępny do pobrania tutaj:   Pobieranie przewodnika zwrotu pojazdu Każdorazowo, nasza firma przekazuje również dokument na życzenie przed podpisaniem umowy.

 • Każdy klient ustala z nami warunki indywidualnie, nie mniej jednak są pewne niezmienne warunki, które prezentujemy poniżej:

  1. Kaucja – jest obowiązkowa przy umowie wynajmu długoterminowego bez opcji wykupu a jej wysokość zaczyna się od kwoty 3000 zł . Nie ma możliwości zawarcia z nami umowy bez wniesienia kaucji. Kaucja jest depozytem, który zabezpiecza nasze roszczenia wobec klienta, których nie obejmuje ubezpieczyciel, np . poważne zabrudzenia tapicerki spowodowane transportem zwierząt, palenie tytoniu w samochodzie, przepalone fotele itp. Jeśli samochód wróci do nas w stanie normatywnego zużycia wówczas kaucja wraca do klienta. Przewodnik po zwrocie auta znajdziesz tutaj: Pobieranie przewodnika zwrotu pojazdu
  2. Opłata wstępna – jest to opłata jednorazowa stanowiąca część naszego wynagrodzenia i jest ona bezzwrotna a występuje tylko w przypadku zawarcia umowy o wynajem z opcją zakupu samochodu po zakończonej umowie.

MASZ INNE PYTANIA ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !